Ispis

Naši brodovi

         Dužina: 7,55 m
         Širina: 2,55 m
         Motor: Honda 250 4 stroke
         Broj osoba: 10
         Maks.brzina: 45 Kn
         Dužina: 7,55 m
         Širina: 2,55 m
         Motor: Honda 250 4 stroke
         Broj osoba: 8
         Maks.brzina: 45 Kn
                  Read more                                    Read more                 

         Dužina: 7,30 m
         Širina: 2,56 m
         Motor: Honda 250 4 stroke
         Broj osoba: 12
         Maks. brzina: 45 Kn
         Dužina: 6,50 m
         Širina: 2,55 m
         Motor: Honda 200 v-tec 4 stroke
         Broj osoba: 8
         Maks. brzina: 40 Kn
                  Read more                                    Read more                 

         Dužina: 6,50 m
         Širina: 2,55 m
         Motor: Honda 4 stroke
         Broj osoba: 8
         Maks. brzina: 45 Kn
        Dužina: 6,00 m
        Širina: 2,57 m
        Motor: Honda 4 stroke
        Broj osoba: 6
        Maks. brzina: 40 Kn
                  Read more                                    Read more                 

         Dužina: 7,00 m
         Širina: 2,80 m
         Motor: Honda 225, 4 stroke
         Broj osoba: 10
         Maks. brzina: 40 Kn
         Dužina: 7,00 m
         Širina: 3,00 m
         Motor: Honda 225, 4 stroke
         Broj osoba: 10
         Maks. brzina: 45 Kn
                  Read more                                    Read more                 

        Dužina: 5,80 m
        Širina: 2,53 m
        Motor: Honda 90 bf 4stroke
        Broj osoba: 6
        Maks. brzina: 35 Kn
        Dužina: 4.80 m
        Širina: 2.20 m
        Motor: Honda 4 stroke
        Broj osoba: 6
        Maks. brzina: 40 Kn
                  Read more                                    Read more                 

        Dužina: 5,00 m
        Širina: 2,20 m
        Motor: Honda 4 stroke
        Broj osoba: 6
        Maks. brzina: 8 Kn
        Dužina: 5,00 m
        Širina: 2,00 m
        Motor: Honda bf 5
        Broj osoba: 6
        Maks. brzina: 6 Kn
                  Read more                                    Read more                 

        Dužina: 6,00 m
        Širina: 2,40 m
        Motor: Honda 4 stroke
        Broj osoba: 8
        Maks. brzina: 45 Kn
        Dužina: 4,70 m
        Širina: /
        Motor: Yamaha 4 stroke
        Broj osoba: 6
        Maks. brzina: 35 Kn
                  Read more                                    Read more